Przebieg badań

Jak przygotować się do badania?

Nie należy specjalnie przygotowywać się do badania. Ważne żeby być wypoczętym, nie spożywać środków psychoaktywnych, alkoholu w przeciągu ostatnich 24 h.

Co zabrać na badanie?

 

Jak długo trwa badanie/konsultacja psychologiczna?

Czas badania wynosi:

– 30 minut ( w przypadku badań operatorów sprzętu)

– do 40 minut (konsultacja psychologiczna dla kierowców pojazdów służbowych kategorii B)

– 50-60 minut (badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu)

– 2,5 godziny (badania na broń)

Czas trwania konsultacji  psychologicznej przeciętnie  wynosi  50 minut.

 

Co jeśli wynik orzeczenia/ konsultacji jest negatywny?

Jeśli wynik orzeczenia psychologicznego jest negatywny osobie badanej przysługuje prawo do odwolania się od treści orzeczenia. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem psychologa, który wydał orzeczenie negatywne do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (własciwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej). Termin wniesienia odwołania to 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

W przypadku konsultacji o dalszym postepowaniu decyduje lekarz medycyny pracy.