Przebieg badań

Badania różnią się między sobą

Bardzo istotna kwestia jest taka, że poszczególne badania różnią się między sobą. To dlatego jedne są dłuższe od innych. Zazwyczaj badania psychologiczne są jednak wieloetapowe. Składają się z testów teoretycznych, w których specjalista sprawdza m.in. typ osobowości, odporność na stres, a także sprawność intelektualną. Ponadto za każdym razem odbywa się również rozmowa z psychologiem. Co ważne, w naszych gabinetach posiadamy również wysoce specjalistyczną aparaturę, która umożliwia nam przeprowadzenie dokładnych badań koordynacji wzroku oraz słuchu, koncentracji, a także szybkości reakcji, co jest szczególnie istotne w przypadku zawodowych kierowców.

Na czym polegają testy osobowości?

Testy osobowości bardzo często składają się z pytań oraz stwierdzeń, na które należy odpowiedzieć „tak” lub „nie” albo wskazać stopień zgodności z odpowiedzią w skali od „nigdy” do „zawsze”. Z kolei sprawność intelektualna może być badana, np. przy użyciu testu matryc Ravena.

Podczas realizacji wszystkich badań, nasi specjaliści dokładnie obserwują pacjentów, skupiając się na ich zachowaniu. Najczęściej orzeczenia wydają od razu po zakończeniu testów. Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu umówienia terminu spotkania na konkretną godzinę.

Jak przygotować się do badania?

Nie należy specjalnie przygotowywać się do badania. Ważne żeby być wypoczętym, nie spożywać środków psychoaktywnych, alkoholu w przeciągu ostatnich 24 h.

Co zabrać na badanie?

Jak długo trwa badanie/konsultacja psychologiczna?

Czas badania wynosi:

– 30 minut ( w przypadku badań operatorów sprzętu)

– do 40 minut (konsultacja psychologiczna dla kierowców pojazdów służbowych kategorii B)

– 50-60 minut (badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu)

– 2,5 godziny (badania na broń)

Czas trwania konsultacji  psychologicznej przeciętnie  wynosi  50 minut.

Co jeśli wynik orzeczenia/ konsultacji jest negatywny?

Jeśli wynik orzeczenia psychologicznego jest negatywny osobie badanej przysługuje prawo do odwolania się od treści orzeczenia. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem psychologa, który wydał orzeczenie negatywne do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (własciwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej). Termin wniesienia odwołania to 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

W przypadku konsultacji o dalszym postepowaniu decyduje lekarz medycyny pracy.