Badania psychologiczne kierowców

W naszej pracowni psychologicznej przeprowadzamy testy, które oceniają zdolność badanych do kierowania pojazdami. Są to badania psychologiczne kierowców wykonywane w ramach medycyny pracy, psychologii transportu, jak również badania zalecone przez policję.

Kto musi poddać się badaniu psychotechnicznemu?

Badania, które pozwalają ocenić sprawność psychomotoryczną, zdolności poznawcze, jak również poznać osobowość i dojrzałość badanego, są wymogiem dla kilku grup zawodowych. Badaniom poddawać się muszą m.in. zawodowi kierowcy, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, instruktorzy i egzaminatorzy prawa jazdy, taksówkarze oraz obligatoryjnie kierowcy samochodów służbowych, jeśli na takie badanie skieruje ich pracodawca. Badania psychotechniczne kierowców powtarzane są co 5 lat, a w przypadku osób po 60 roku życia, co 2,5 roku.

Ponadto psychotesty dla kierowców muszą przejść osoby z prawem jazdy, które przekroczyły liczbę 24 punktów karnych za niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego lub kierowały pojazdem pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

Badania psychologiczne operatorów maszyn

Poza opisanymi powyżej, grupą zawodową zobligowaną do poddawania się okresowym badaniom psychologicznym są operatorzy pojazdów silnikowych niewykazanych w ustawie o transporcie drogowym. Jest to grupa operatów maszyn i urządzeń używanych jako narzędzia pracy. Należą do nich m.in. wózki widłowe, podnośniki z ramieniem o wysięgu powyżej 1,6 metra, a także ciężki sprzęt używany w robotach drogowych czy budowlanych.

W badaniu psychologicznym operatorów wózków widłowych i pozostałego wyżej wymienionego sprzętu wykazuje się sprawność psychoruchową, ale też ocenia się zdolność logicznego myślenia, podejmowania decyzji czy opanowania emocji. Na takie badania kieruje operatorów lekarz medycyny pracy.