Diagnoza funkcji poznawczych

Test Pamięci Wzrokowej Bentona- test pozwala ocenić pamięć i percepcję wzrokową oraz istnienie lub nie zaburzeń organicznych;

Test MOCA Jest to przesiewowe narzędzie do wykrywania zmian poznawczych; bada m.in.: pamięć, uwagę, zdolności wzrokowo-przestrzenne, myślenie abstrakcyjne;