Badania psychologiczne na broń

W Polsce posiadanie broni bez stosownego pozwolenia jest nielegalne, a osoby ubiegające się o to pozwolenie, muszą przejść specjalistyczne badania psychologiczne. Jest to wymogiem uregulowanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz. U. nr 0, poz. 2210).

Badanie psychologiczne na broń pozwala określić poziom sprawności intelektualnej, dojrzałość emocjonalną oraz dojrzałość społeczną osoby, która ubiega się o pozwolenie. Dzięki takiemu badaniu można m.in. ocenić zachowanie badanego w działaniu pod wpływem stresu.

Badanie na broń – dla kogo konkretnie?

Na badanie psychologiczne musi zgłosić się każda osoba, która występuje o pozwolenie na broń, bez względu na to, do czego ta broń będzie tej osobie potrzebna. Konkretnie zaś będą to sytuacje, które dotyczą wystąpienia o pozwolenie:


W przypadku grup zawodowych, są to badania dla:


Badania na broń przeprowadzamy w dwóch naszych siedzibach – w Tarnowskich Górach oraz w Lublińcu.