Badania psychologiczne – Lubliniec, Tarnowskie Góry, Gliwice

Badania psychologiczne są obligatoryjne dla co najmniej kilkunastu grup zawodowych, jak również dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń m.in. służbową, myśliwską lub sportową. Badania te są wykonywane przede wszystkim na zlecenie lekarza medycyny pracy lub też swoich pracowników kierują na nie pracodawcy. Dlatego też ofertę naszych badań psychologicznych przygotowaliśmy zarówno pod kątem osób, które muszą przejść je we własnym zakresie, jak i pod kątem firm oraz instytucji, które chcą, aby ich pracownicy korzystali z takich badań w jednej, zaufanej placówce.

Psychotesty dla grup zawodowych

Przeprowadzamy psychotesty dla wielu grup zawodowych, które pozwalają ocenić sprawność psychofizyczną osób ubiegających się o pracę lub już pracujących w zawodach, dla których takie badania są obowiązkowe. Należą do nich m.in. zawody:

Badania psychologiczne kierowców, operatorów, jak i dla pozostałych grup zawodowych, a także psychotesty osób ubiegających się o pozwolenie na broń wykonujemy w siedzibie pracowni w Tarnowskich Górach oraz w pracowni w Lublińcu.

Konsultacje dla indywidualnych pacjentów

W pracowni odbywają się również konsultacje psychologiczne dla indywidualnych pacjentów. Prowadzimy konsultacje dorosłych osób, jak również młodzieży i dzieci ze wskazaniami do przeprowadzenia badań psychologicznych. Na poradę do naszego specjalisty można umówić się telefonicznie bądź osobiście w siedzibie pracowni w Tarnowskich Górach, pod adresem ulicy Nakielskiej 1.