Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

Wynik badania wskazuje szybkość z jaką kierowca jest w stanie dostrzec obiekt (np. pieszego, inny pojazd) w warunkach jazdy nocnej i w sytuacji olśnienia. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej aparatury czas badania wynosi około 10 minut.