Badania psychologiczne operatorów

W świetle prawa pracy, badania psychologiczne operatorów nie są obowiązkowe. Warto je jednak wykonać, ponieważ nieodpowiednie zachowanie pracownika, może spowodować duże zagrożenie. O tym, czy dana osoba powinna podejść do badania, decyduje lekarz medycyny pracy albo pracodawca.

Jak wyglądają psychotesty dla operatorów?

Psychotesty dla operatorów trwają do 10 minut. Przeprowadzane są w całości elektronicznie i polegają na wykonaniu prostych zadań pod presją czasu. Mają na celu sprawdzenie sprawności psychofizycznej klienta (zwłaszcza koordynacji wzrokowo-ruchowej, uwagi, spostrzegawczości). Dodatkowo z każdym z kandydatów przeprowadzam również rozmowę. Jest to sposób na sprawdzenie tego, czy dana osoba będzie stanowić zagrożenie pełniąc funkcje operatora, a także czy zachowa się odpowiednio w stresujących i nagłych sytuacjach.