Badania psychologiczne operatorów wózków widłowych

W świetle prawa pracy, badania psychologiczne operatorów wózków widłowych nie są obowiązkowe. Warto je jednak wykonać, ponieważ nieodpowiednie zachowanie pracownika, może spowodować duże zagrożenie. O tym, czy dana osoba powinna podejść do badania, decyduje lekarz medycyny pracy albo pracodawca. W naszych gabinetach, testy przeprowadzają wykwalifikowani psychologowie, którzy potwierdzają, czy pracownik nadaje się do pełnienia obowiązków na tym stanowisku. Podejście do testu jest szczególnie polecane osobom, które będą pracować z wózkami widłowymi wysokiego składowania.

Jak wyglądają psychotesty na wózki widłowe?

Psychotesty na wózki widłowe składają się z kilku różnych etapów. Pierwszy jest przeprowadzany w formie pisemnej. Badany musi wypełnić kwestionariusz, na podstawie którego określa się jego osobowość, a także zdolność pracy pod presją czasu i koncentrację. Dodatkowo z każdym z kandydatów przeprowadzamy również rozmowy. Jest to sposób na sprawdzenie tego, czy dana osoba będzie stanowić zagrożenie pełniąc funkcje operatora pojazdu, a także czy zachowa się odpowiednio w stresujących i nagłych sytuacjach.

W naszych gabinetach do codziennych badań wykorzystujemy również specjalistyczną aparaturę, która jest dobierana bezpośrednio do typu psychotestu. Podczas badania, psycholog sprawdza m.in. szybkość reakcji, koordynację ruchową oraz odporność na zmęczenie.