Diagnoza sprawności psychomotorycznej

Diagnoza może być wykonywana dla potrzeb własnych lub po skierowaniu przez lekarza. Diagnoza daje możliwość poznania własnej sprawności i predyspozycji do prowadzenia pojazdów lub predyspozycji do pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej (np. służby mundurowe). Jest również przydatna u osób starszych do oceny poziomu ich sprawności psychofizycznej. Czas badania: ok. 20 minut.