Diagnoza osobowości

1.MMPI-2- możliwość badania on-line lub stacjonarnie. Badanie tym kwestionariuszem umożliwia diagnozę kliniczną- ocenę osobowości oraz zaburzeń psychicznych. Jest także stosowany w przesiewowych badania kandydatów do pracy; czas badania wynosi 60-90 minut

2. SCID- pozwala zidentyfikować zaburzenia osobowości (zaburzenia nastroju, lękowe, zaburzenia przystosowania zaburzenia odżywiania, zaburzenia psychotyczne); pozwala określić możliwe obszary do pracy terapeutycznej; czas badania: 60-90 minut

3. EPQ-R- służy do badania podstawowych wymiarów osobowości; czas badania: 20-30 minut.

4. NEO-PI-R- umożliwia pomiar pięciu czynników osobowości (neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość, sumienność); wyniki pozwalają prognozować styl zachowania, myślenia i przeżywania osoby badanej; wykorzystywany w diagnozie indywidualnej i doradztwie zawodowym czas badania: 35- 45 minut