Jakie czynniki uniemożliwiają przejście badania psychologicznego?

Dodano: 2022-10-03

Kandydaci do niektórych zawodów muszą przejść badania psychologiczne, które pozwolą ocenić, czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania konkretnych prac. Prace na różnych stanowiskach wymagają bowiem odpowiedniej sprawności. Mowa tu o predyspozycjach ciała i umysłu w pracach, które wymagają właściwej koordynacji lub o predyspozycjach typu opanowanie i decyzyjność w pracach takich jak praca sędziego. Co uniemożliwia przejście badań psychologicznych?

Brak odpowiednich predyspozycji

Podstawowy czynnik, który uniemożliwia przejście badań psychologicznych, to po prostu brak odpowiednich predyspozycji do wykonywania danego zawodu, na co osoba badana nie ma żadnego wpływu. Na przykład nie każdy może zostać operatorem wózków widłowych. Powodem są braki właściwej koordynacji ruchowej lub osłabione zmysły, które nie pozwalają na odpowiednio szybką reakcję na odbierane bodźce zewnętrzne. To kwestia bezpieczeństwa przy realizowaniu prac na terenie hali zakładu produkcyjnego, hali magazynowej i podobnych obiektów, gdzie nie ma miejsca na niedopatrzenia mogące skutkować wypadkami.

Niewłaściwe przygotowanie do badań psychologicznych

Kolejne czynniki, które uniemożliwiają badania psychologiczne zakończyć pozytywnym wynikiem, to niewłaściwe przygotowanie. Jeśli na przykład osoba badana ma wadę wzroku, na co dzień nosi okulary, nie może zgłosić się bez nich. Na badania psychologiczne musimy zgłosić się zdrowi i wypoczęci, ponieważ ogólne przemęczenie lub za mała ilość snu może skutkować np. niewłaściwą koordynacją, a tym samym negatywnym wynikiem. W każdym przypadku (niezależnie od tego, czy mówimy o kandydatach do pracy kierowcy, operatora, czy kuratora lub komornika) na badania psychologiczne nie możemy przyjść pod wpływem alkoholu i innych środków, które działają podobnie.