Kandydaci do jakich zawodów podlegają badaniom psychologicznym?

Dodano: 2022-05-02

Kandydaci do niektórych zawodów muszą zostać skierowani na badania psychologiczne, które pozwolą ocenić, czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania prac na danym stanowisku. Badania psychologiczne w wielu zawodach wykonuje się także okresowo w celu weryfikacji, czy pracownik nie utracił zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy. W naszym wpisie przyjrzymy się kwestiom badań kandydatów do niektórych zawodów.

Badania psychologiczne dla kandydatów na zawodowych kierowców, operatorów maszyn i urządzeń

Do wykonywania niektórych prac wymagane są konkretne predyspozycje i cechy powiązane z możliwościami naszego umysłu i ciała. Są ze sobą powiązane i muszą być właściwie skoordynowane. Przeprowadzanie badań psychologicznych z wykorzystaniem odpowiednio dobranych testów pozwala ocenić, czy kandydat ma potencjał i może wykonywać dany zawód w sposób sprawny i bezpieczny. Badania tego rodzaju z oczywistych względów powinni przechodzić kandydaci na zawodowych kierowców, ale też operatorów niektórych maszyn i urządzeń, głównie przemysłowych i budowlanych. Cały wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Badania psychologiczna są też wymagane od kandydatów na inspektorów wszelkich pojazdów, maszyn i urządzeń z kategorii tych cięższych.

Badania psychologiczne dla przyszłych sędziów, prokuratorów, komorników i nie tylko

Badania psychologiczne są też bardzo ważne w zawodach, w których opanowanie i właściwa decyzyjność ma szczególne znaczenie. Mowa o sędziach, prokuratorach, kuratorach sądowych, czy komornikach, ale nie tylko. Odpowiednie badania psychologiczne, które potrafią ocenić predyspozycje do wykonywania danych prac, są ważne na przykład w górnictwie, czy w różnego rodzaju zakładach, gdzie pracuje się z materiałami łatwopalnymi, środkami toksycznymi, czy biologicznie zakaźnymi. Zaznaczmy na koniec: badania psychologiczne są istotne nie tylko tam, gdzie ważna jest uwaga i szybki refleks. Także w zawodach i na stanowiskach gdzie zagrożeniem dla życia, zdrowia (czy sprawiedliwości) może być wysoki poziom obciążenia psychicznego.