Jakim badaniom podlegaja pracownicy ochrony?

Dodano: 2022-01-28

Pracownicy ochrony stanowią niezbędne zabezpieczenie w bardzo wielu miejscach, od galerii handlowych, poprzez urzędy oraz inne budynki użyteczności publicznej, aż po imprezy masowe, takie jak koncerty, festyny lub parady. Ich praca jest niezwykle potrzebna: zapewniają bezpieczeństwo klientom sklepów i uczestnikom wydarzeń, a także samym placówkom oraz organizatorom, chroniąc przy tym należące do nich mienie przed zniszczeniem albo kradzieżą. Na ich barkach spoczywa więc ogromna odpowiedzialność. To z kolei wiąże się ze z dużym stresem, a skuteczne wykonywanie obowiązków ochroniarza wymaga spokoju i opanowania.

Charakter tej pracy sprawia, że wykonywać mogą ją tylko osoby o odpowiednich predyspozycjach. W celu ich sprawdzenia przeprowadza się okresowe badania psychologiczne. Mają one za zadanie sprawdzenie osobowości oraz stanu psychicznego danej osoby i ustalenie, czy może ona skutecznie pełnić swoje obowiązki. Ochroniarze muszą przechodzić badania psychologiczne co trzy lata. Są one niezbędne do zdobycia lub utrzymania licencji kwalifikowanego pracownika ochrony, która znacznie poszerza możliwości zatrudnienia w tym zawodzie.

Jak wyglądają badania psychologiczne pracowników ochrony?

Badania psychologiczne pracowników ochrony nie zajmują dużo czasu: trwają zwykle od jednej do dwóch godzin. Nie trzeba się do nich specjalnie przygotowywać: wystarczy być szczerym. Jeśli czuje się zmęczenie lub badanie wywołuje duży stres, warto powiedzieć o tym psychologowi, aby całe badanie przebiegło spokojnie i w przyjaznej atmosferze. Składa się z wypełnienia kilku kwestionariuszy i rozmowy z psychologiem. Pytania mogą dotyczyć pracy, ale również życia osobistego. Nie należy się tym zbytnio przejmować: psychologa wiąże tajemnica lekarska i nie może nikomu ujawnić udzielonych informacji.

Przeprowadzane badanie ma na celu sprawdzenie między innymi dojrzałości emocjonalnej i społecznej ochroniarza, jego odporności na stres, a także zdolności logicznego myślenia oraz ogólnego stanu psychicznego. Kończy się wydaniem orzeczenia określającego, czy dana osoba może wykonywać zawód pracownika ochrony.