Kto musi przechodzić okresowe badania psychologiczne?

Dodano: 2021-11-04

Warunkiem przyjęcia do pracy są badania lekarskie, które określają zdolność do wykonywania obowiązków na danym stanowisku. W niektórych branżach poza badaniami wstępnymi konieczne jest jednak przeprowadzanie dodatkowych badań psychologicznych, które mają na celu ocenę sprawności psychicznej w kontekście wykonywania określonych zadań. Co ważne, badania określające psychiczne predyspozycje dla danego zawodu nie tylko są warunkiem przyjęcia do pracy, ale również późniejszego jej wykonywania, dlatego pracodawca zobowiązany jest do tego, by je systematycznie zlecać. Poniżej wyjaśniamy, w jakich branżach wymaga się przeprowadzania okresowych badań psychologicznych.

Kogo dotyczy obowiązek wykonywania okresowych badań psychologicznych?

Wśród zawodów, które klasyfikuje się do grupy tych, których pracownicy muszą wykonywać badania psychologiczne, wymienia się przede wszystkim funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo i zdrowie obywateli, a nadto są narażeni na liczne sytuacje stresowe. Oprócz nich psychotesty muszą wykonywać też zawodowi kierowcy samochodów służbowych, pojazdów uprzywilejowanych, dostawczych, ciężarówek, autobusów oraz taksówek. Taki obowiązek nakłada się także na instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy, motorniczych tramwajów oraz pilotów lotniczych i morskich. Badania psychotechniczne kierowców zachowują ważność przez 5 lat w przypadku osób poniżej 55 roku życia oraz 2,5 lata w przypadku osób po przekroczeniu tego wieku.  

Poza wymienionymi grupami zawodowymi okresowe badania psychologiczne muszą też wykonywać operatorzy pojazdów silnikowych niewskazanych w ustawie o transporcie drogowym. Zobligowani do tego są zatem m.in. operatorzy wózków widłowych, podnośników z ramieniem o wysięgu powyżej 1,6 m, a także użytkownicy ciężkiego sprzętu, który wykorzystuje się w pracach budowlanych i robotach drogowych. Ponadto badaniom psychologicznym muszą się poddać również górnicy i osoby pracujące na wysokościach. Oprócz nich na wizyty w poradniach kieruje się też zatrudnionych do pracy z materiałami wybuchowymi oraz sędziów i detektywów.