Kto może ubiegać się o pozwolenie na broń?

Dodano: 2021-11-03

Zastanawiasz się nad zakupem broni? Musisz wiedzieć, że w Polsce nie każdy obywatel ma taką możliwość. Aby móc kupić broń i legalnie z niej korzystać, należy zdobyć stosowne pozwolenie, które wydaje właściwy dla miejsca zamieszkania organ Policji. Złożenie wniosku wymaga jednak spełnienia określonych warunków, zgodnie z którymi dana osoba nie stanowi zagrożenia dla siebie samego, porządku i bezpieczeństwa publicznego, a nadto ma ważny powód do tego, by o posiadanie broni się ubiegać. W poniższym artykule wyjaśniamy, jakie powody uprawniają do posiadania broni oraz kto może uzyskać na nią pozwolenie.

Pozwolenie na broń – kto może je otrzymać i jakie warunki trzeba spełnić?

Ustawa o broni i amunicji wyraźnie określa, w jakich przypadkach można ubiegać się o pozwolenie na broń. Zgodnie z przepisami, aby złożyć wniosek, należy przedstawić ważną przyczynę posiadania broni. Pozwolenie w Polsce wydaje się w celach ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, łowieckich, sportowych, rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerskich, pamiątkowych i szkoleniowych. W szczególności mogą je otrzymać osoby, które wśród przyczyn wymieniają:

Osoby, które ubiegają się o pozwolenie na broń, muszą mieć skończone przynajmniej 21 lat oraz muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Nie mogą być też skazane prawomocnym wyrokiem sądu. Ponadto muszą posiadać stałe miejsce pobytu w Polsce. Warunkiem uzyskania pozwolenia jest także pozytywne przejście badania psychologicznego, które określi sprawność intelektualną, dojrzałość emocjonalną i społeczną osoby ubiegającej się o pozwolenie. Takie badanie na broń w Tarnowskich Górach przeprowadza nasza Pracownia Psychologiczna Psychotest.