Ile czasu trwa badanie psychologiczne?

Dodano: 2021-07-09

Istnieją sytuacje, w których pracodawcy wysyłają pracownika na testy psychologiczne, nazywane potocznie badaniami psychologicznymi. Badania te wymagane są także w przed zakupem broni. Bez względu na cel ich przeprowadzania, wiele osób zastanawia się, jak długo będą one trwać? Dziś postanowiliśmy zająć się zatem właśnie tym tematem. Wiele osób słusznie podejrzewa, że nie jest on stały, podobnie jak sposób ich prowadzenia. Ile zatem czasu trwa badanie psychologiczne?

Czemu czas trwania badania psychologicznego nie jest stały?

Badaniom psychologicznym poddawane są różne grupy zawodowe. Obowiązek okresowego poddawania się testom spoczywa m.in. na kierowcach pojazdów służbowych, wykonujących przewóz drogowy czy też inspektorach transportu, bądź instruktorach i egzaminatorach. Będą to również operatorzy wózków widłowych, kwalifikowani pracownicy ochrony, jak również detektywi, kandydaci na sędziego, osoby wykonujący pracę na wysokościach czy osoby wytwarzające materiały wybuchowe. Samo to, że tak dużo różnych od siebie zawodów wymaga testów psychologicznych, sugeruje, że czas trwania badania i jego zakres powinien być różny. Różny jest bowiem nie tylko zakres wykonywanych obowiązków przez pracowników, ale także ich sprawność psychofizyczna, odporność na stres. Wspomniane „czynniki” nie są stałe, zwykle spadek funkcji psychicznych obserwowany jest po ukończeniu 40. roku życia, a jego największe zmiany widoczne są po pięćdziesiątce. Z tego względu zarówno zakres, jak i czas trwania badania dostosowywany jest do obejmowanego przez daną osobę stanowiska i celu, w jakim wykonuje badanie.

Z czego zależy czas trwania badania psychologicznego?

Badania psychologiczne zwykle składają się z kilku części, które też w dużej mierze wpływać będą na czas trwania oceny kondycji psychofizycznej pracownika. Mowa tu o takich etapach badania jak testy pisemne i aparaturowe. Te pierwsze zawsze dobierane do rodzaju badania, okoliczności i wymagań stanowiskowych mają określić osobowość osoby poddawanej badaniu, zdolność koncentracji uwagi, jak również umiejętność pracy pod presją czasu. W przypadku testów aparaturowych wykonane mogą być w zależności od celu badania aparaty krzyżowe, mierniki czasu reakcji, czy też badania w ciemni. Nie można zapomnieć o wywiadzie psychologicznym i omówieniu wyników badań.

To wszystko sprawia, że czas trwania badania psychologicznego może równie dobrze wynieść 30 min, jak również 2,5 godziny. Ogólnie można powiedzieć, że w dość mało czasu, czyli około pół godziny trwają badania w przypadku operatorów sprzętu. Gdy badaniu poddawani są kierowcy pojazdów służbowych kategorii B, należy zarezerwować sobie około 40 minut na badanie, a w przypadku psychologii transportu około godziny. Najdłużej, gdyż około 2,5 godzin trwają badania dla osób starających się o pozwolenie na broń. Oczywiście czas tych badań jest czasem średnim i w każdym przypadku możliwe jest, że będą one trwać krócej, bądź dłużej w zależności od np. kondycji psychofizycznej w danym dniu osoby poddawanej testom.