Badania psychologiczne operatorów maszyn. Charakterystyka

Dodano: 2020-11-17

Badaniom psychologicznym powinny poddać osoby, które do wykonywania swoich obowiązków zawodowych potrzebują szczególnych cech psychicznych. Dotyczy to nie tylko pracowników, którzy do swojej pracy wykorzystują pojazdy, ale również operatorów maszyn i urządzeń.

Praca na stanowisku operatora maszyn i urządzeń wymaga od odpowiedniej sprawności psychoruchowej. Dotyczy to pracowników, którzy chcą zajmować się obsługą m.in. wózków widłowych, podnośników z ramieniem o wysięgu powyżej 1,6 metra, ciężkiego sprzętu używanego w robotach drogowych czy budowlanych (np. żurawie wieżowe, koparki, ładowarki itp.).

Specyfika i cel badań psychotechniczne

Badania psychotechniczne wykonywane są w celu oceny sprawności psychomotorycznej danej osoby, jej zdolności poznawczych, logicznego myślenia, umiejętności podejmowania decyzji, opanowania emocji. Psycholog poznaje również osobowość danej osoby, szczególnie pod kątem jej dojrzałości i poczucia odpowiedzialności.

Praca na stanowisku operatora wymaga nie tylko kompetencji z zakresu obsługi danej maszyny, ale również odpowiedniego skupienia, podzielności uwagi, cierpliwości, opanowania w trudnych sytuacjach, odporności na stres itd. To szereg cech, które wynikają przede wszystkim z osobowości danego człowieka. Badania psychologiczne mają wskazywać, czy dana osoba, np. pracownik lub kandydat do pracy, posiada predyspozycje do bezpiecznej i odpowiedzialnej obsługi danej maszyny czy urządzenia.

Przebieg badania psychologicznego dla operatorów maszyn

Badanie psychologiczne dla operatorów maszyn nie wymaga specjalnego przygotowania. Najważniejsze, aby badany był wypoczęty i zrelaksowany. Zdecydowanie nie należy spożywać środków psychoaktywnych ani alkoholu w przeciągu ostatnich 24 godzin. Trzeba mieć przy sobie dowód tożsamości (np. dowód osobisty) oraz skierowanie na badanie (jeśli taki jest cel badania). Osoby z wadami wzroku powinny zabrać ze sobą również okulary lub soczewki kontaktowe. Badania psychotechniczne przeprowadzane są fachowo, w spokojnej, bezstresowej atmosferze.

W przypadku operatorów maszyn badanie trwa ok. 30 minut. Na poszczególnych etapach psycholog poddaje analizie m.in. osobowość, inteligencję, koordynację wzrokowo-ruchową itp.