Jakie badania psychologiczne muszą przejść osoby starające się o broń?

Dodano: 2020-01-02

Posiadanie broni to kontrowersyjny temat będący przedmiotem wielu sporów i podziałów zdań. Z jednej strony, legalizacja tego narzędzia prawdopodobnie zmniejszyłaby liczbę rozbojów i napadów, jednak napływające ze Stanów Zjednoczonych informacje o kolejnych drastycznych wydarzeniach z udziałem broni w tym kraju powodują, że większość osób podchodzi do tej sprawy wciąż sceptycznie.

Broń legalna również w Polsce?

Posiadanie broni, jak i jej pneumatycznej odmiany, możliwe jest także w Polsce. Aby jednak móc tego dokonać, należy najpierw wykazać, że narzędzie to służyć ma w jednym z następujących celów: ochrony osobistej, łowieckim, sportowym, kolekcjonerskim, pamiątkowym, szkoleniowym oraz odtworzenia realiów historycznych. Kolejnym krokiem prowadzącym do uzyskania pozwolenia na broń jest pomyślne przejście badań psychologicznych regulowanych przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. Takie orzeczenie wydawane zostaje na okres 5 lat i jest ono świadectwem potwierdzającym sprawność intelektualną oraz dojrzałość emocjonalną kandydata. W trakcie badania psychologicznego osoby ubiegającej się o możliwość posiadania broni sprawdzana zostaje przede wszystkim jej reakcja na trudne, stresujące sytuacje oraz sposób funkcjonowania w społeczeństwie

Oprócz nieudanego przejścia badań psychologicznych przeciwwskazaniami do wydania pozwolenia na posiadanie broni jest również uzależnienie od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, brak miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyrok sądu za przestępstwo umyślne, jak i nieumyślne dotyczące stworzenia zagrożenia zdrowia i życia. Pozwolenia na broń nie wydaje się także osobom poniżej 21. roku życia – wyjątek stanowi przypadek, kiedy składającym wniosek jest szkoła lub organizacja ubiegająca się o uzyskanie potrzebnego do realizacji celów sportowych zaświadczenia dla podopiecznego, który ukończył 18. rok życia.