Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Dodano: 2019-11-28

Specjalistyczne testy o odpowiedniej strukturze to element konieczny w przypadku osób, które w swojej pracy korzystają z pojazdów różnych gabarytów. Ich pomyślne przejście stanowi gwarancję, że nie występują żadne przeciwwskazania do wykonywania konkretnego zawodu, a kierowca nie stanowi zagrożenia ani dla siebie, ani dla innych uczestników ruchu. Kto powinien wykonać takie badania i jak one przebiegają?

Kogo obowiązują badania psychologiczne?

Badania psychologiczne są obowiązkowe m.in. dla kierowców zawodowych, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów i egzaminatorów jazdy. W szerszym kontekście takie badania obowiązują także osoby, które w swojej pracy posługują się wózkami widłowymi, czy suwnicami. Jeśli na swoim stanowisku będziemy często korzystać ze służbowego samochodu, dla którego obowiązuje prawo jazdy kategori B, pracodawca także  może skierować nas na odpowiednie testy. Dla tej kategorii badania odbywają się zgodnie z zasadami ustalonymi przez medycynę pracy. Natomiast Ci, którzy starają się o pozwolenie na kierowanie pojazdami kategorii C, D lub E przechodzą testy zgodne z ustawą o transporcie drogowym i ustawą o kierujących. 

Na czym polegają badania?

Badania psychologiczne kierowców są skonstruowane tak by, jak najlepiej poznać psychikę kandydata na kierowcę i określić jego predyspozycje do zawodowej pracy z autem. Całość składa się z trzech głównych elementów. Jest to analiza osobowości i dojrzałości, analiza zdolności poznawczych oraz analiza sprawności psychofizycznej. Część pierwsza ma zazwyczaj formę tradycyjnego formularza, w którym odpowiadamy na pytania. Na niektóre z nich możemy udzielić odpowiedzi “tak” lub “nie”. Druga część to starannie dobrane testy logiczne. Polegają one m.in. na dopasowaniu pasujących elementów lub odnalezieniu elementów, które odróżniają się od innych. Kolejna część przeprowadzana jest pod okiem psychologa za pomocą specjalnych urządzeń. Pomoce takie jak miernik czasu reakcji symulują zdarzenia wymagające szybkiej i zdecydowanej decyzji, przez wyświetlanie komunikatów świetlnych.  Wykonanie takiego zadania pozwala określić refleks, zręczność i szybkość reagowania na pewne bodźce, a taka umiejętność jest niezbędna w pracy kierowcy.