Badania osób posługujących się językiem ukraińskim. Zapraszamy.:)